De Geuren Verwijderaar V.O.F.  gevestigd aan Heslingahuis 7, 7608 HR Almelo,  Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Heslingahuis 7
7608 HR Almelo
Nederland
+31 642059716

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

B.T.W. nummer (voor buitenlandse klanten vanwege BTW verrekening)
Kamer van Koophandel/Handelsregister nummer (voor controle juiste naam en rechtsvorm bij nieuwe zakelijke klanten)

Gegevens over uw activiteiten op onze website:

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degeurenverwijderaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Uitvoering van de overeenkomst:

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.
Bezoek aan website.
Invullen contactformulier website.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Geuren Verwijderaar V.O.F. ) tussen zit. De Geuren Verwijderaar V.O.F.  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
E-boekhouden:

Voor voorraad beheer, financiële administratie (de gegevens van klanten worden daarin vastgelegd om een juiste facturering te kunnen bewerkstelligen en de leveranciers om hun facturen te registreren om ze tijdig te kunnen betalen)

en een deel is CRM (voor vastleggen van prijsafspraken en afwijkende betalingscondities) wordt tevens gebruikt als bron voor adresbestanden voor mailings).

Google Analytics:
Onze website maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van. “Cookies”, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met gebruik van de website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens

Google Adwords:
We gebruiken het online advertentieprogramma van Google AdWords en het bijhouden van conversies als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als u bepaalde webpagina’s op onze website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen we herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen manier om cookies te volgen via de websites van adverteerders.

De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Het vertelt klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

SSL-encryptie

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.SSL-encryptie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Fiscale en/of wettelijke bewaartermijn doch tenminste zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Geuren Verwijderaar V.O.F.   deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Geuren Verwijderaar V.O.F.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Geuren Verwijderaar V.O.F.   uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Geuren Verwijderaar V.O.F.  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Geuren Verwijderaar V.O.F.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degeurenverwijderaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Geuren Verwijderaar V.O.F.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Geuren Verwijderaar V.O.F.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bedrijf of via info@degeurenverwijderaar.nl